Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

Prawo

Informacje

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:- określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego...

Spis elementów