Biblia Pierwszego Kościoła

Religia i religioznawstwo

Informacje

"Prymasowska Seria Biblijna" powiększa się o kolejny ważny tom. Składa się ON z połączenia tłumaczenia Starego Testamentu przygotowanego w oparciu o przekład Septuaginty, czyli Biblii Greckiej Starego Testamentu, oraz przekładu Nowego Testamentu na język polski. Tego monumentalnego...

Spis elementów