Błędnie zawarte umowy cywilnoprawne zamiast korzyści finansowych przynoszą firmom spore straty

E-książki

Informacje

Pracodawca musi mieć pewność, że umowy cywilnoprawne są prawidłowo sporządzone i że nie zostaną one uznane za umowy. Jest to obecnie przedmiot wielu kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Z drugiej strony przynajmniej połowa umoacute;w o dzieło nie jest nimi w...

Spis elementów