Być nauczycielem - opiekunem

Pedagogika

Informacje

Współcześni nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy w poczuciu odpowiedzialności za swoich uczniów, wychowanków, podopiecznych pozostają często bezradni wobec złożoności i dynamizmu problemów, które im zagrażają, a także w obliczu uwarunkowań legislacyjnych i organizacyjnych, którym...

Cena: 41,65
Dostępność: dostępny do tygodnia