Celowość i oszczędność wydatków publicznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zagadnienia dotyczące potrzeby oszczędzania pieniędzy publicznych oraz dyskusja o celowości tych wydatków nigdy nie tracą aktualności.Napięcie wycieczka do wilna tej dyskusji niepomiernie wzrasta w okresach przedwyborczych oraz sytuacjach kryzysowych, gdy argumentów przemawiających za dokonywanymi trudnymi...

Spis elementów