De Gaulle mój ojciec. Tom 2. Rozmowy z Michelem Tauriakiem

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Jakiż portret mógłby być wierniejszy od tego, który syn wykona dla ojca - zwłaszcza jeśli ten syn był przez całe życie najuważniejszym kolekcjonerem jego myśli i najwierniejszym widzem jego poczynań? I jakąż portret ów wznieca ciekawość, kiedy przedstawiana z taką wnikliwością...

Spis elementów