Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym

Pedagogika

Informacje

Autorka tego opracowania skupiła się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Jak dzieci przedszkolne radzą sobie z procesami percepcji słuchowej, jakie umiejętności są dla nich łatwe, a które sprawiają kłopoty? Czy program dodatkowej stymulacji w tym zakresie przynosi oczekiwane...

Spis elementów