Dialektyka albo rozdziały filozoficzne.O herezjach

Literatura średniowiecza i nowożytna

Informacje

Damasceńczyk jest uznawany za ostatniego Ojca Kościoła Greckiego i jako ostatni z wielkich teologów Wschodu tego okresu w genialny http://projektfoto.pl/portfolio-category/fotoreportaze-z-imprez-firmowych-i-sportowych/ sposób syntetyzując wczesnochrześcijańską myśli Kościoła Wschodniego, prowadzi ją do apogeum. Z jednej strony Jan z Damaszku może być właściwie...

Spis elementów