Dialektyka albo rozdziały filozoficzne.O herezjach

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Damasceńczyk jest uznawany za ostatniego Ojca Kościoła Greckiego i jako ostatni z wielkich teologów Wschodu tego okresu w genialny sposób syntetyzując wczesnochrześcijańską myśli Kościoła Wschodniego, prowadzi ją do apogeum. Z jednej strony Jan z Damaszku może być właściwie...

Cena: 26,91
Dostępność: dostępny od ręki