Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945-1956

Historia

Informacje

Niniejsza praca realizuje następujące cele: rozpoznanie, zbadanie i opisanie całego zasobu dokumentacji efemerycznej wytworzonej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956 oraz ukazanie jej faktograficznego bogactwa w świetle wielu aspektów życia kulturalnego, społecznego, politycznego Dolnego...

Spis elementów