Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918-1939

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) kryje w sobie jeszcze wiele niezbadanych problemów. Należy do nich bez wątpienia kwestia naukowego poznania badań nad dzieckiem i dzieciństwem. To wówczas, niektórzy polscy uczeni podkreślali konieczność bardziej intensywnego zajęcia...

Spis elementów