Finansując dokształcanie, pracodawca może podpisać umowę nakładającą na pracownika dodatkowe zobowiązania

E-książki

Informacje

Jeśli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to powinien z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe zawrzeć na piśmie umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.Umowa ta nie może...

Spis elementów