Fotografia mowa ludzka. Tom 2: Perspektywy historyczne

E-książki

Informacje

Publikacja Pism Urszuli Czartoryskiej jest poświęcona historii fotografii jako odrębnej sztuki, ktoacute;ra kształtuje swoje oblicze przez niemal dwa stulecia. Świadomość tego, że fotografia przynależy do grona sztuk obrazowych, była zarzewiem najostrzejszych dyskusji wśroacute;d...

Spis elementów