Historia Powszechna Wiek XVIII

Historia

Informacje

Omawiając wiek XVIII podręcznik opisuje przemiany gospodarcze i społeczne, wielkie kryzysy finansowe, stan oświaty; rokoko, preromantyzm i neoklasycyzm http://www.bogmar.net.pl/ w architekturze i sztukach plastycznych, prądy religijne i filozofię okresu Oświecenia, model państwa, a także sytuację polityczną -...

Spis elementów