Imigranci polscy w Kanadzie

Socjologia

Informacje

Książka ukazuje polskich imigrantów z lat 80. XX wieku na tle poprzednich fal polskiej imigracji w Kanadzie.Opracowanie powinno także umożliwić http://www.arsen-lodz.pl/sprzatanie-po-zmarlych/ porównanie migracji schyłkowego okresu komunizmu w ogóle z wzorami przemieszczeń końca XX i początku XXI wieku (zob. np. Grabowska-Lusińska,...

Spis elementów