Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

E-książki

Informacje

Celem książki jest prezentacja architektur i zasobów systemów informatycznych oraz sposobów ich wykorzystania przez inżynierów zajmujących się inżynierią produkcji. Scharakteryzowano w niej narzędzia i środowiska wytwarzania systemów informatycznych, a także zdefiniowano obszary...

Spis elementów