Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie współczesnej gospodarki wymaga współdziałania wielu elementarnych czynników, między innymi: zasobu majątkowego i finansowego, demograficznego, technologii i organizacji oraz dywersyfikacji i stałych dostaw energii. Ta harmonia w dużym stopniu wpływa...

Spis elementów