Jan Borysewicz \"Krysia\", \"Mściciel\" 1913-1945

Historia

Informacje

Biografia jednego z najwybitniejszych dowódców partyzantki AK na Kresach Północno-Wschodnich, absolwenta seminarium nauczycielskiego w Szczuczynie Nowogródzkim, oficera służby stałej Wojska Polskiego. Jeszcze za życia stał się postacią legendarną i taką pozostaje do dzisiaj - nie...

Cena: 28,35
Dostępność: dostępny do tygodnia