Kierunki rozwoju prawa administracyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja przedstawia wyniki badań nad aktualnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego futerał na skrzypce artonus publicznego. Wytyczone pole analizy naukowej zagwarantowało interesujące spojrzenie na zagadnienia prawne dotyczące m.in. odpowiedzialności majątkowej...

Spis elementów