Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe

E-książki

Informacje

Jacek Gudowski, redaktor naukowy publikacji, jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym prawnikiem cywilistą, autorem i współautorem wielu publikacji cięcie betonu śląsk z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Stanisław Rudnicki był znanym prawnikiem cywilistą, sędzią Sądu Najwyższego. Grzegorz...

Spis elementów