Koleżanki mojej żony czyli blogostan_02

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

"Koleżanki mojej żony", to drugi z kolei zbiór wierszy Michała Zabłockiego zaczerpniętych z jego poetyckiego bloga "Przerzutka na wiersz". Michał Zabłocki to poeta multimedialny, który od 15 lat konsekwentnie i nieprzerwanie prowadzi wiele projektów, za które jedni go wychwalają, a...

Spis elementów