Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 3

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

To już kolejna, 6. edycja tomu 3 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W trzecim tomie podręcznika Autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, również ścian oporowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych...

Spis elementów