Krajoznawstwo. Teoria i praktyka

zPozostale

Informacje

Książka zawiera - w części pierwszej - syntetyczne ujęcie problematyki krajoznawstwa - od jego pojęcia, poprzez rozwój, role we współczesnym społeczeństwie do omówienia głównych jego form i kierunków działania. W części drugiej - metodycznej - zawarto opis metod i środków...

Spis elementów