Książka na przestrzeni dziejów

Nauki humanistyczne

Informacje

Żyjemy w latach zasadniczych przemian dokonujących się na naszych oczach i częściowo z naszym udziałem niemal we http://www.szkolasmaku.edu.pl/kurs_barmanski wszystkich dziedzinach politycznych, ekonomicznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Zawsze w takich okolicznościach panowały tendencje odwracania się od przeszłości,...

Spis elementów