Lectio Divina 15 Do Listu do Rzymian 1

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

List do Rzymian zawiera pełną naukę apostolską o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Najwięksi egzegeci (Orygenes, Augustyn) uczynili https://www.darter180.com/piorka z Listu do Rzymian najważniejszy punkt odniesienia w swojej refleksji w zgłębianiu i dalszym poznawaniu tajemnicy Chrystusa. Pierwsze...

Spis elementów