Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s,z,c, dz

Nauki humanistyczne

Informacje

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i http://www.kserotech.pl/kategoria-produktu/konica-minolta/ całych zdaniach. Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym....

Spis elementów