Między płcią a rodzajem

Poradniki

Informacje

Niniejsza książka odnosi się do zjawisk związanych z różnicami i podobieństwami rodzajowymi, pyta o ich zakres i znaczenie, tarcza do gry w darta genezę i konsekwencje.Celem prezentowanej publikacji jest podkreślenie istnienia ważnego połączenia między nauką a praktyką #8211; badania naukowe w...

Spis elementów