Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania

Pedagogika

Informacje

W pracy podjęte zostały badania nad czasem wolnym młodych ludzi. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: Jakie miejsce wśród zajęć http://pomoc-agd-krakow.pl/ ucznia klasy piątej zajmuje wypoczynek oraz w jakim stopniu i w jaki sposób na owo miejsce rzutują wybrane czynniki środowiskowe?

Spis elementów