Piórnik pen 352

Wyposażenie szkolne

Informacje

Piórnik tuba wykonany z kodury.

Spis elementów