Pisma wybrane. Tomy 1-6

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

`Dzieło Jacka Woźniakowskiego to `książki i eseje, działalność naukowa, dydaktyczna i edytorska, udział w tworzeniu faktów kulturalnych, społecznych i politycznych, współbudowanie kształtu duchowości polskiej inteligencji i naszego kształtu katolicyzmu, zagospodarowywanie wszystkich...

Spis elementów