Polska. Losy państwa i narodu 1939

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

ekskluzywne audio

Zwięzły opis historii Polski skierowany do szerokiego kręgu czytelników. Autor, wybitny historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, w ekskluzywne audio sposób bardzo klarowny i obiektywny, choć niepozbawiony osobistych akcentów w toku narracji, przedstawia wydarzenia i procesy historyczne...

Cena: 44,25
Dostępność: dostępny do tygodnia