Projekt krytyki somatycznej

Nauki humanistyczne

Informacje

Adam Dziadek w swym Projekcie krytyki somatycznej [...] nie tylko lokuje akt pisania/czytania w porządku doświadczeń zmysłowych, ale również samemu tekstowi literackiemu, w tych konkretnych omawianych przez niego przypadkach - poetyckiemu, przyporządkowuje ciało. Mamy zatem ciało tekstu,...

Cena: 26,39
Dostępność: dostępny od ręki