Prokuratura w Polsce (1918-2014)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa.W opracowaniu zaprezentowano m.in.:- międzynarodowe standardy prokuratury zawarte w dokumentach Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej,- zasady...

Spis elementów