Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski

Ekonomia i finanse

Informacje

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja konkurencyjności polskich regionów na poziomie NUTS-2 wraz z jej dynamiką i zróżnicowaniem. W dorobku polskich badaczy znajduje się wiele opracowań z zakresu konkurencyjności regionów w przestrzeni europejskiej. Duża ich część ma jednak...

Spis elementów