Psychologia nauczania Ujęcie poznawcze

Podręczniki

Informacje

#183;wiedza z zakresu psychologicznych podstaw nauczania oraz nauczania uczenia się#183;najważniejsze prawidłowości odnoszące się do procesu uczenia się i nauczania, zasady konstruktywistycznego podejścia do uczenia się i nauczania#183;praktyczne implikacje opisywanych idei#183;analiza...

Spis elementów