Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

E-książki

Informacje

Praca zawiera wyniki kompleksowych badań struktury przestrzennej rolnictwa polskiego na podstawie danych Spisu Powszechnego Rolnictwa z 2010 roku, z odniesieniem do PSR 2002 oraz z uwzględnieniem oceny oddziaływania warunków zewnętrznych - przyrodniczych, ekologicznych, historycznych,...

Cena: 48,14 50,03 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie