Skażone władzą

Nauki humanistyczne

Informacje

Rozprawa [#8230;] wypełnia istotną lukę badawczą. Stanowi bardzo wartościową monografię, poprawną metodologicznie, przemyślaną konstrukcyjnie i http://folwarkwalencja.pl/ niezwykle bogato udokumentowaną źródłowo. Jej Autorka twórczo połączyła warsztat bibliologiczny z historycznym, wykazując się zarazem...

Spis elementów