Stosunki polsko-rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919-1922

Historia

Informacje

`Opracowanie przedstawia problem stosunku Polski do Rosji na forum Sejmu Ustawodawczego w latach 1919-1922, w okresie ważnym, który zadecydował o kształcie terytorialnym państwa polskiego i jego miejscu w Europie. Przedstawienie poglądów i stanowisk partii politycznych, rządu i Naczelnika...

Cena: 32,93
Dostępność: dostępny do tygodnia