Suwalskie. Podlasie - Seria Muzyka Źródeł

Muzyka

Informacje

szkło hartowane blackberry keyone

Materiał prezentowany na płycie obejmuje dwa, niejednorodne regiony północno-wschodniej Polski, na które przez lata wywierały wpływ kultury szkło hartowane blackberry keyone sąsiednich narodów - Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Na tych terenach (podobnie jak na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie i Zamojszczyźnie)...

Cena: 21,38
Dostępność: dostępny do tygodnia