Suwalskie. Podlasie - Seria Muzyka Źródeł

Muzyka

Informacje

Materiał prezentowany na płycie obejmuje dwa, niejednorodne regiony północno-wschodniej Polski, na które przez lata wywierały wpływ kultury http://naprawa-agd-krakow.pl/ sąsiednich narodów - Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Na tych terenach (podobnie jak na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie i Zamojszczyźnie)...

Spis elementów