System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa

Ekonomia i finanse

Informacje

W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia odnoszące się do sektora MSP, głównie w obszarze finansowych aspektów działania i czynników determinujących finansowe decyzje zarządzających przedsiębiorstwami z sektora MSP.Struktura pracy obejmuje trzy części wyodrębnione w zależności od...

Spis elementów