Z pogranicza socjologii i historii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca stanowi zbiór studiów skoncentrowanych wokół problematyki którą autor przez całe swoje życie zawodowe się zajmował. I tak mamy rozprawy dotyczące osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, problem Łemków na Ziemiach Zachodnich, zagadnienia związane z pograniczem Polska NRD po 1972...

Cena: 23,99
Dostępność: dostępny do tygodnia