Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi

Ekonomia i finanse

Informacje

Decyzje inwestycyjne samorządów terytorialnych w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej można uznać za najważniejsze decyzje gospodarczo-społeczne, mające istotny wpływ na rozwój danego regionu. Waga tych decyzji wynika między innymi z faktu, iż są...

Cena: 36,00
Dostępność: dostępny od ręki