Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej

Prawo

Informacje

narożniki tapicerowane

Księgi wieczyste (jako rejestry publiczne) pełnia w obrocie cywilnoprawnym doniosłą rolę. Przez ujawnianie stanu prawnego nieruchomości, tworzą narożniki tapicerowane podstawy bezpiecznego obrotu prawnego. Sposób ujawnienia stanu prawnego nieruchomości w tych rejestrach ustawodawca poddał zasadom, które...

Cena: 46,97
Dostępność: dostępny od ręki