Źródło dramatu żałobnego w Niemczech

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Waltera Benjamina to jedno z najsłynniejszych dzieł dwudziestowiecznej humanistyki. Dzieło to stanowi jedno z najistotniejszych dokonań Benjamina, który uważany jest dziś za najwybitniejszego krytyka literackiego niemieckiego obszaru językowego w okresie międzywojennym, a także...

Spis elementów